OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Potřebuji si vyřídit

Obecní úřad Ladná vyřizuje:

Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná
tel: 519 324 502

Přihlášení k trvalému pobytu
Obecní úřad Ladná provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Ladná. Přihlášení se provádí osobně v úřední hodiny. Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně, za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům.
Pro přihlášení si s sebou přineste:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit (jste-li majitelem, pak přineste výpis z Katastru nemovitostí, můžete jej získat i na OÚ)
 • doklad o oprávnění využívat nemovitost (pokud máte dům pronajatý, pak přineste nájemní smlouvu nebo dohodu o ubytování)
 • souhlas vlastníka nemovitosti, do které se chcete přihlásit (nejste-li vlastníkem nemovitosti vy, pak přineste souhlas vlastníka s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na obecním úřadě nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a prokázat svoji totožnost.
 • správní poplatek činí 50,-Kč.
 • při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v obci Ladná budete odhlášení automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlášení k trvalému pobytu na nové adrese.

Ověření podpisu a kopie
Obecní úřad Ladná provádí v rámci přenesené působnosti:

 • ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen
 • poplatek činí 30,-Kč za každý ověřený podpis

Ověření se provádí na obecním úřadě. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

 • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)
 • poplatek činí 30,-Kč za každou i započatou stránku originálu

Přidělení čísla popisného (evidenčního)
Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

V systému CzechPOINT:
Výpis z obchodního rejstříku
Žadatel uvede IČ (identifikační číslo organizace)
Poplatek: 100,-Kč za 1.stranu a 50,-Kč za každou další

Výpis z živnostenského rejstříku
Žadatel uvede IČ (identifikační číslo organizace)
Poplatek: 100,-Kč za 1.stranu a 50,-Kč za každou další

Výpis z katastru nemovitostí
Žadatel uvede katastrální území, číslo parcely nebo číslo popisné nemovitosti
Poplatek: 100,-Kč za 1.stranu a 50,-Kč za každou další

Výpis z rejstříku trestů
Žadatel doloží občanský průkaz
Poplatek: 100,-Kč


Výpis z bodového hodnocení řidiče

Žadatel doloží občanský průkaz

Poplatek: 100,-Kč


Výpis z insolvenčního rejstříku

Žadatel uvede IČ (identifikační číslo organizace)

Poplatek: 100,-Kč

Podání písemností, stížností a zjišťování informací na obecním úřadě:

 • písemnost můžete odevzdat osobně na obecním úřadě v úřední hodiny, kopie písemnosti bude opatřena podacím razítkem. 
 • telefonicky na tel. čísle 519 324 502 
 • písemně: poštou na adresu Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60 691 46 nebo vhozením do schránky na budově obecního úřadu 
 • e-mailem: na adresu info@obecladna.cz 

Podávat stížnosti nebo zjišťovat informace můžete osobně v době úředních hodin starostky nebo místostarosty.

Pověřený úřad: Městský úřad Břeclav

Městský úřad Břeclav
Adresa: nám.T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
Tel. ústředna: 519 311 111
Fax podatelna: 519 370 525
E-mail: posta@breclav.eu
Web: https://breclav.eu/urad/sluzby 
Elektronická podatelna:  e_podatelna@breclav.eu
IČ: 00283061

Provozní hodiny:
 
Pondělí:  8:00 - 17:00 hod.
Úterý:     8:00 - 14:00 hod.
Středa:    8:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek:  8:00 - 14:00 hod. 
Pátek:     neúřední den (podatelna v provozu 8.00 - 13.00) 


Městský úřad Břeclav vyřizuje:
Městský úřad Břeclav, nám.T.G.M. 3, 690 81 Břeclav,
tel: 519 311 111, 
https://breclav.eu/kontakty

Občanský průkaz 
telefonické spojení: 519 311 201, 279, 277
Řidičský průkaz
telefonické spojení: 519 311 343
Cestovní pas
telefonické spojení: 519 311 240

Matrika-rodné listy, úmrtní listy, oddací listy
telefonické spojení: 519 311 410

Řízení podle stavebního zákona
telefonické spojení: 519 311 405

On-line objednání: https://breclav.eu/urad/elektronicky-objednavkovy-system-webcall

Podrobné návody a informace najdete na https://breclav.eu/urad/sluzby 
Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti