OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

PROJEKTY

LADNÁ - KANALIZACE A ČOV


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je výstavba kanalizace v délce 3651,45 m a výstavba  ČOV o návrhové kapacitě 1500 EO. Díky projektu bude možné odstranit znečištění 29,490 t/rok CHSKcr.

Celkové způsobilé náklady: 85 978 659,- Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 64 483 994,- Kč

Dotace EU: 54 811 395,- Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 9 672 599,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2019

Datum ukončení realizace projektu: 25.9.2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostření

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Ladná

Realizační firma: IMOS Brno, a.s.

Zpracovatel projektu: Aqua Procon, s.r.o.

Manažerské řízení: AP INVESTING, s.r.o.

ZELEŇ U JAZÉRKA

logo Operační program životní prostředí 450

Vysazení 231 ks dřevin, keřů a popínavých rostlin, obnova tradice pěstování ovocných stromů v návaznosti na okolní krajinu

podporaOperační program životního prostředí,
Státní fond životního prostředí
název akce  Zeleň u jazérka
ID akce   115D122000479
zpracovatel Ing. Přemysl Krejčiřík
dodavatelONYX TRADE s.r.o. IČ 25347926, Lednice
náklady449 774,- Kč
výše dotace382 308,- Kč Operační program životní prostředí,
22 489,- Kč SFŽP
realizace akce10/2009 – 05/2010


VEGETAČNÍ ÚPRAVY HŘBITOVA

logo Operační program životní prostředí 450

V rámci projektu bylo vysazeno 20ks stromů, 172ks keřů a 119ks popínavých rostlin

podporaOperační program životní prostředí,
Státní fond životního prostředí ČR
název akce  Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná
ID akce 115D122001661
zpracovatel Ing. Jana Drochytková
dodavatel Zábojník contractors s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
náklady218 514,- Kč
výše dotace 163 884,- Kč
realizace akce 10/2013 – 11/2013


EU PENÍZE ŠKOLÁM

logo Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 250


Vybavení školy počítači, interaktivními tabulemi a projektory.

podpora

Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost

název akce Malotřídka Ladná – investice do rozvoje vzdělání
ID akce 4371/21/7.1.4/2011
dodavatel Bajt servis Břeclav, AV Media Brno
náklady398 400,- Kč
výše dotace 398 400,- Kč
realizace akce 4/2011SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI LADNÁ

logo Operační program životní prostředí 450

Zakoupení zametacího traktoru pro úklid komunikací

podporaOperační program životní prostředí,
Státní fond životního prostředí ČR
název akce  Snížení prašnosti v obci Ladná
ID akce CZ.1.02/2.1.00/11.12924/12111792
dodavatel SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
náklady718 135,- Kč
výše dotace 657 209,- Kč
realizace akce 7/2013WORKOUT HŘIŠTĚ LADNÁ

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj 400Vybudování venkovního vícegeneračního fitness hřiště

podporaMinisterstvo pro místní rozvoj-
Podpora obnovy a rozvoje venkova
název akce Workout hřiště Ladná
ID akce 117D815002645
dodavatelKovowork Michal Uher Ladná
náklady417 500,- Kč
výše dotace 292 500,- Kč
realizace akce 11/2013-5/2014PODPOROVANÉ BYDLENÍ PRO SENIORY

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj 400


Výstavba 8 bytových jednotek pro seniory

podporaMinisterstvo pro místní rozvoj - Podpora bydlení
název akceB.j. 8 PB - PČB Ladná
ID akce117D514000342
projektIng. arch. Martin Janda
dodavatel Atriowood s.r.o. Ostrava
náklady10 956 770,- Kč
výše dotace4 700 000,- Kč
realizace akce10/2013-6/2014


SBĚRNÝ DVŮR

logo Operační program životní prostředí 450


Vybudování sběrného dvora odpadů

podporaOperační program životní prostředí,
Státní fond životního prostředí
název akceLadná - sběrný dvůr
ID akceCZ.1.02/4.1.00/12.16272/12130704
projektMilan Veselý Břeclav
dodavatelVHS Břeclav s.r.o.
náklady11 229 018,- Kč
výše dotace2 173 895,- Kč
realizace akce3/2014 - 7/2014OPRAVA HŘBITOVA


Oprava hřbitovní zdi, vybudování chodníků, instalace osvětlení a bran

název akceOprava hřbitova v Ladné
projektIng.arch. Jan Mléčka, Ing.arch.Jiří Marek,
MgA.Peter Demek
dodavatelCooptel s.r.o Brno
náklady4 978 013,- Kč
realizace11/2012-6/2014


MULTIFUNKČNÍ HALA

Vybudování multifunknčího objektu pro kulturu, společenské akce a sport

název akceMultifunkční objekt pro Ladnou
projekts2s s.r.o. Moravský Žižkov
dodavatelKeltex spol. s r.o. Brno, Ppart stav s.r.o. Brno
náklady23 000 000,- Kč
realizace10/2011 - 8/2014


ÚZEMNÍ PLÁN
symbolika_logo_JMK
Nový územní plán obce

podporaJihomoravský kraj
název akceÚzemní plán Ladná
ID projektuSmlouva č. 19716/13/OUPSŘ/13/OÚPSŘ
projektAR projekt, s.r.o. Brno
dodavatelAR projekt, s.r.o. Brno
náklady
výše dotace143 600,- Kč
realizace akce8/2013 - 10/2014

LADNÁ - VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj 400

Obec Ladná zrekonstruovala dětské hřiště v parku Na Rasovni. 

PodporaMinisterstva pro místní rozvoj, 
Program obnovy a rozvoje venkova
Název akce
Veřejné dětské hřiště

ID akce

117D815003263
Zpracovatel
Tewico systems, s.r.o., IČ 25472887, Liberec
Dodavatel
Tewico systems, s.r.o., IČ 25472887, Liberec
Náklady
539 051,- Kč
Dotace
377 336,- Kč
Realizace akce
01/2015 – 10/2015


LADNÁ - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

banner-opzp 450

Obec Ladná zakoupila pro své občany 400 ks kompostérů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.

Podpora       

Operační program životního prostředí, 
Státní fond životního prostředí

Název akceLadná – biologicky rozložitelný odpad
ID akce115D242004358
ZpracovatelMilan Veselý
Dodavatel115D242004358
Náklady 1 265 660,- Kč
Výše dotace1 054 006,80 Kč
Realizace akce06/2015 – 08/2015


Nahoru

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH Ladná

symbolika_logo_JMKhasiči  

Pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku SDH Ladná

podpora

Ministerstvo vnitra, GŘ HZS
Jihomoravský kraj

název akce  

Ladná – Dopravní automobil

ID akce   

14D241006259

zpracovatel 

Jana Míčková, PMCS spol. s.r.o.

dodavatel

Techsport, s.r.o., IČ 25524135, Brno

náklady

995 575,- Kč

výše dotace427 750,- Kč Ministerstvo vnitra GŘ HZS
290 000,- Kč JMK
realizace akce

04/2016 – 10/2016


VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Obec Ladná nechala vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu, kde je možno hrát volejbal, basketbal, nohejbal, tenis nebo florbal. 

název

Víceúčelové hřiště

projekt

Linhart spol. s r.o. Brandýs nad Labem, IČ 47052121

dodavatel

Linhart spol. s r.o. Brandýs nad Labem, IČ 47052121 

náklady

1 420 841,- Kč

realizace

06/2016 – 10/2016

Projekty v realizaci

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Připravované projekty obce

VYBUDOVÁNÍ ČOV A KANALIZACE

OPRAVA BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY


Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti