OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Realizované akce rok 2019

Palašovské příděly

Dle dohody vybudovala společnost F & K & B, a.s. v lokalitě Palašovské příděly na své náklady:

Komunikaci -                1 543 092,- Kč
Vodovod -                        424 350,- Kč
Dešťovou kanalizaci -     848 701,- Kč
Splaškovou kanalizaci -  771 546,- Kč
Veřejné osvětlení -          270 041,- Kč,

které následně převedla na obec Ladnou.

Kanalizace a ČOV

Kanalizace a výstavba ČOV - podílí se společnosti IMOS Brno a.s. vlastní výstavbou kanalizace a ČOV, AP Investing jako technický dozor investota a Aqua Procon vyřizování projektových dokumentací včetně územního souhlasu na odbočky pro nemovitosti.

Celkové náklady za rok 2019:  41 607 678,- Kč
Dotace z MŽP :                       23 458 534,72 Kč
Dotace z JmK:                          4 836 200,- Kč 

Zakoupení vozidla Tatra CAS

Obec Ladná zakoupila cisternové vozidlo Tatra CAS pro JSDH Ladná od MěÚ Lednice

Náklady: 265 786,- Kč

Přístavba garáže k hasičské zbrojnici

Obec Ladná nechala zpracovat projekt k přístavbě garáže k hasičské zbrojnici.

Náklady: 73 365,- Kč
Zpracovala Ing. Šlancarová, Město Břeclav

Projekt nové MŠ Ladná

Obec Ladná nechala zpracovat projekt na výstavbu nové MŠ Ladná a posílení el. sítě.

Náklady za rok 2019: 474 171,- Kč

Projekt zpracovala projekční kancelář Heller. 
Posílení el. sítě společnost E-on.

Projekt na vybudování chodníku k Albě

Obec Ladná nechala zpracovat projektovou dokumentaci na zbudování chodníku k Albě včetně veřejného osvětlení.

Náklady: 42 000,- Kč
Zpracoval: Ing. Slatinský
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti