OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Archiv úřední desky 2016

Rok 2016

VV - MěÚ Břeclav - Oznámení zahájení územního řízení (649.5 kB)
Zveřejněno: 07.01.2016. Archivováno: 25.01.2016.
ÚZSVM - Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku (110.5 kB)
Zveřejněno: 05.01.2016. Archivováno: 28.01.2016.
Záměr pronájmu části pozemku (421.8 kB)
Zveřejněno: 13.01.2016. Archivováno: 02.02.2016.
Vodovody a kanalizace - Odstávka vody (70.3 kB)
Zveřejněno: 19.01.2016. Archivováno: 02.02.2016.
VV - Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy (1.3 MB)
Zveřejněno: 19.01.2016. Archivováno: 04.02.2016.
MV - Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace (113.6 kB)
Zveřejněno: 21.01.2016. Archivováno: 08.02.2016.
Ministerstvo vnitra - Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace (113.4 kB)
Zveřejněno: 21.01.2016. Archivováno: 08.02.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení zahájení územního řízení (785.6 kB)
Zveřejněno: 26.01.2016. Archivováno: 11.02.2016.
MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí (952.9 kB)
Zveřejněno: 26.01.2016. Archivováno: 11.02.2016.
Výroční zpráva (84.5 kB)
Zveřejněno: 28.01.2016. Archivováno: 15.02.2016.
Záměr obce Ladná - Propachtování pozemků (1.7 MB)
Zveřejněno: 03.02.2016. Archivováno: 16.02.2016.
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Břeclav (483.0 kB)
Zveřejněno: 05.01.2016. Archivováno: 24.02.2016.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (87.3 kB)
Zveřejněno: 11.02.2016. Archivováno: 24.02.2016.
Exekutorský úřad Český Krumlov - Dražební vyhláška (V.Vidlář) (183.7 kB)
Zveřejněno: 27.01.2016. Archivováno: 09.03.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí (1.4 MB)
Zveřejněno: 21.03.2016. Archivováno: 06.04.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí (1.7 MB)
Zveřejněno: 29.02.2016. Archivováno: 16.3.2016.
Obec Ladná - Záměr propachtování pozemků (75.5 kB)
Zveřejněno: 04.04.2016. Archivováno: 21.04.2016.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (80.0 kB)
Zveřejněno: 13.04.2016. Archivováno: 22.04.2016.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22. 4. 2016 (80.2 kB)
Zveřejněno: 04.04.2016. Archivováno: 23.04.2016.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25. 4. 2016 (78.2 kB)
Zveřejněno: 07.04.2016. Archivováno: 26.04.2016.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 4. 2016 (81.1 kB)
Zveřejněno: 07.04.2016. Archivováno: 02.05.2016.
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Brno - 5. 5. 2016, 9.00 hod. (656.0 kB)
Zveřejněno: 24.03.2016. Archivováno: 05.05.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (146.2 kB)
Zveřejněno: 19.04.2016. Archivováno: 05.05.2016.
Obec Ladná - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1179-33 (73.5 kB)
Zveřejněno: 20.04.2016. Archivováno: 06.05.2016.
Zadávací dokumentace - Obec Ladná - Stavební úpravy objektu ZŠ v obci Ladná (1.5 MB)
Zveřejněno: 13.04.2016. Archivováno: 09.05.2016.
Region Podluží - FIN 2 (153.5 kB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
Region Podluží - Příloha (116.5 kB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
Region Podluží - Rozvaha (85.7 kB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
Region Podluží - Závěrečný účet (1.3 MB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
Region Podluží - Pozvánka na členskou schůzi (65.3 kB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
Region Podluží - Zpráva auditora (277.7 kB)
Zveřejněno: 27.04.2016. Archivováno: 12.05.2016.
DSO LVA - FIN 2 (1) (2.7 MB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 13.05.2016.
DSO LVA - Příloha (1.9 MB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 13.05.2016.
DSO LVA - Rozvaha (1.2 MB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 13.05.2016.
DSO LVA - Zpráva auditora (388.0 kB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 13.05.2016.
DSO LVA - Závěrečný účet (227.7 kB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 13.05.2016.
Valná hromada DSO LVA (53.9 kB)
Zveřejněno: 9.05.2016. Archivováno: 17.05.2016.
Pozvánka na za sedání Zastupitelstva obce Ladná (71.5 kB)
Zveřejněno: 09.05.2016. Archivováno: 19.05.2016.
Záměr obce Ladná směnit pozemky (345.4 kB)
Zveřejněno: 05.05.2016. Archivováno: 23.05.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení zahájení územního řízení (432.6 kB)
Zveřejněno: 09.05.2016. Archivováno: 24.05.2016.
VV - FÚ Brno - Hromadný předpisný seznam (141.7 kB)
Zveřejněno: 2.05.2016. Archivováno: 30.05.2016.
Obec Ladná - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (544.7 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (349.4 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Inventarizační zpráva (1.4 MB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Příloha (181.1 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Výkaz zisku a ztráty (146.9 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Rozvaha (151.8 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - FIN 2 - 12 (227.2 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Obec Ladná - Závěrečný účet obce za rok 2015 (753.9 kB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
ZŠ a MŠ Ladná - Výsledky hospodaření za rok 2015 (1.6 MB)
Zveřejněno: 16.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (87.4 kB)
Zveřejněno: 23.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Brno - 5. 5. 2016, 9.30 hod. (564.8 kB)
Zveřejněno: 30.05.2016. Archivováno: 31.05.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Rozhodnutí, stavební povolení (1.6 MB)
Zveřejněno: 24.05.2016. Archivováno: 09.06.2016.
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí LVA (52.9 kB)
Zveřejněno: 06.06.2016. Archivováno: 14.06.2016.
VV - KÚ JMK - Zásady územního rozvoje JMK (282.5 kB)
Zveřejněno: 28.04.2016. Archivováno: 16.06.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o pokračování vodoprávního řízení (1.1 MB)
Zveřejněno: 31.05.2016. Archivováno: 16.06.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí (789.9 kB)
Zveřejněno: 09.06.2016. Archivováno: 27.06.2016.
Záměr prodeje nemovitého majetku státu (78.9 kB)
Zveřejněno: 31.05.2016. Archivováno: 29.06.2016.
VV - Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy (1.2 MB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Příloha č. 5 k opatření obecné povahy (320.0 kB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Příloha č. 4 Stanovisko Ministerstva životního prostředí (346.3 kB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Priloha_č. 1_k_OOP_CZ06Z_PZKO(whTR60) (5.1 MB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Příloha č. 2 k opatření obecné povahy (206.1 kB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Příloha č. 3 k opatření obecné povahy (881.1 kB)
Zveřejněno: 15.06.2016. Archivováno: 30.06.2016.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Pořízení DA pro JSDH Ladná (489.8 kB)
Zveřejněno: 18.07.2016. Archivováno: 02.08.2016.
Zveřejnění nepropachtovaného-nepronajatého majetku ve vlastnictví státu (266.7 kB)
Zveřejněno: 05.05.2016. Archivováno: 03.08.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Opatření obecné povahy (194.8 kB)
Zveřejněno: 25.07.2016. Archivováno: 10.08.2016.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce ladná (84.6 kB)
Zveřejněno: 15.08.2016. Archivováno: 29.08.2016.
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely (80.0 kB)
Zveřejněno: 13.09.2016. Archivováno: 18.09.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (158.0 kB)
Zveřejněno: 12.09.2016. Archivováno: 21.09.2016.
Záměr obce Ladná propachtovat pozemek parc.č. 1183-16 (73.1 kB)
Zveřejněno: 05.09.2016. Archivováno: 26.09.2016.
Odstranění a ořez dřevin (430.8 kB)
Zveřejněno: 12.09.2016. Archivováno: 26.09.2016.
Veřejnoprávní smlouva (296.9 kB)
Zveřejněno: 12.09.2016. Archivováno: 29.09.2016.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (67.4 kB)
Zveřejněno: 15.08.2016. Archivováno: 07.10.2016.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (72.1 kB)
Zveřejněno: 15.08.2016. Archivováno: 07.10.2016.
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (107.6 kB)
Zveřejněno: 12.09.2016. Archivováno: 07.10.2016.
Valná hromada DSO LVA (54.3 kB)
Zveřejněno: 3.10.2016 Archivováno: 12.10.2016.
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely (78.7 kB)
Zveřejněno: 05.10.2016. Archivováno: 13.10.2016.
Záměr obce Ladná propachtovat pozemek (73.1 kB)
Zveřejněno: 26.09.2016. Archivováno: 17.10.2016.
Pozvánka na zasedání Členské schůze Regionu Podluží (63.5 kB)
Zveřejněno: 05.10.2016. Archivováno: 18.10.2016.
Zásady územního rozvoje JM kraje (754.1 kB)
Zveřejněno: 20.10.2016. Archivováno: 05.11.2016.
Ladna-UP-z1-II-N (485.7 kB)
Zveřejněno: 08.09.2016. Archivováno: 11.11.2016.
Ladna-UP_OOP_po_Z1 (1.1 MB)
Zveřejněno: 08.09.2016. Archivováno: 11.11.2016.
Ladna-UP-z1-I-N (85.5 kB)
Zveřejněno: 08.09.2016. Archivováno: 11.11.2016.
Návrh rozpočtu obce Ladná na rok 2017 (379.1 kB)
Zveřejněno: 27.10.2016. Archivováno: 12.11.2016.
Rozpočet Sociálního fondu obce Ladná na rok 2017 (202.8 kB)
Zveřejněno: 27.10.2016. Archivováno: 12.11.2016.
Rozpočtový výhled obce Ladná pro rok 2018 - 2013 (293.1 kB)
Zveřejněno: 27.10.2016. Archivováno: 12.11.2016.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (87.3 kB)
Zveřejněno: 14.11.2016 Archivováno: 25.11.2016.
Státní pozemkový úřad - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (197.6 kB)
Zveřejněno: 02.11.2016. Archivováno: 03.12.2016.
Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi podílu (78.3 kB)
Zveřejněno: 14.11.2016. Archivováno: 08.12.2016.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (158.0 kB)
Zveřejněno: 22.11.2016. Archivováno: 08.12.2016.
DSO LVA - Návrh rozpočtu 2017 (76.1 kB)
Zveřejněno: 24.11.2016. Archivováno: 12.12.2016.
Ceník vodného na kalendářní rok 2017 (67.4 kB)
Zveřejněno: 28.11.2016. Archivováno: 13.12.2016.
Záměr obce Ladná pronajmout pozemek (162.5 kB)
Zveřejněno: 28.11.2016. Archivováno: 14.12.2016.
Pozvánka na zasedání Členské schůze Regionu Podluží (75.5 kB)
Zveřejněno: 05.12.2016. Archivováno: 20.12.2016.
Region Podluží - Návrh rozpočtu na rok 2017 (93.5 kB)
Zveřejněno: 05.12.2016. Archivováno: 20.12.2016.
ÚZSVM - Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku (77.9 kB)
Zveřejněno: 02.12.2016. Archivováno: 22.12.2016.
Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy v roce 2016 (90.9 kB)
Zveřejněno: 12.9.2016 Archivováno: 23.02.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (86.1 kB)
Zveřejněno: 09.10.2017. Archivováno: 17.10.2017.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 4 - 2015 (647.2 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 5 - 2015 (641.5 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 6 - 2015 (640.8 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 7 - 2015 (595.3 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 8 - 2015 (654.9 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 9 - 2015 (656.8 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 10 - 2015 (630.0 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 17.07.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 1 - 2016 (674.7 kB)
Zveřejněno: 26.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 2 - 2016 (667.5 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 3 - 2016 (1.9 MB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 4 - 2016 (656.1 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 5 - 2016 (650.0 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 6 - 2016 (649.6 kB)
Zveřejněno: 18.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 7 - 2016 (1.9 MB)
Zveřejněno: 26.5.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 8 - 2016 (618.9 kB)
Zveřejněno: 13.12.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná č. 9 - 2016 (675.5 kB)
Zveřejněno: 13.12.2016. Archivováno: 31.12.2019.
Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti