OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Archiv úřední desky 2017

Rok 2017

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ladná (119.5 kB)
Zveřejněno: 05.01.2017. Archivováno: 23.01.2017.
Výroční zpráva (93.1 kB)
Zveřejněno: 09.01.2017. Archivováno: 30.01.2017.
Nařízení Státní veterinární správy (81.9 kB)
Zveřejněno: 12.01.2017. Archivováno: 30.01.2017.
Nařízení Státní veterinární správy (170.2 kB)
Zveřejněno: 16.01.2017. Archivováno: 01.02.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (86.6 kB)
Zveřejněno: 30.01.2017. Archivováno: 15.02.2017.
DSO LVA - Pozvánka na Valnou hromadu (54.9 kB)
Zveřejněno: 06.02.2017. Archivováno: 21.02.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (178.6 kB)
Zveřejněno: 13.03.2017. Archivováno: 21.03.2017.
Změna č. 1 územního plánu Ladná I. A textová část (194.7 kB)
Zveřejněno: 30.01.2017. Archivováno: 22.03.2017.
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Ladná II. A textová část odůvodnění (403.9 kB)
Zveřejněno: 30.01.2017. Archivováno: 22.03.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (180.8 kB)
Zveřejněno: 30.03.2017. Archivováno: 10.04.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva (90.5 kB)
Zveřejněno: 10.04.2017. Archivováno: 11.04.2017.
ÚPZSM - Výběrové řízení (80.8 kB)
Zveřejněno: 21.03.2017. Archivováno: 12.04.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (Modrovi) (184.8 kB)
Zveřejněno: 18.04.2017. Archivováno: 26.04.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (Mutinovi) (187.9 kB)
Zveřejněno: 18.04.2017. Archivováno: 26.04.2017.
Státní pozemkový úřad - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (167.3 kB)
Zveřejněno: 02.02.2017. Archivováno: 03.05.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (196.0 kB)
Zveřejněno: 18.04.2017. Archivováno: 03.05.2017.
OÚ Ladná - VV - Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Ladná (111.3 kB)
Zveřejněno: 10.04.2017. Archivováno: 04.05.2017.
Ladna-UP_OOP_po_Z1 (1.1 MB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 04.05.2017.
Ladna-UP-z1-I-č (194.7 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 04.05.2017.
Ladna-UP-z1-II-č (511.0 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 04.05.2017.
Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (513.0 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 4 - Příloha 2016 ZŠ a MŠ (886.4 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty 206 ZŠ a MŠ (223.3 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 4 - Rozvaha 2016 ZŠ a MŠ (1) (308.7 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 3 - Příloha 2016 (128.6 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty 2016 (101.9 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 3 - Rozvaha 2016 (107.1 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 2 - Invertarizační zpráva ke dni 31. 12. 2016 (1.2 MB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Příloha č. 1 - FIN 2 - 12 2016 (178.0 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
Závěrečný účet obce za rok 2016 (807.4 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 07.05.2017.
DSO LVA - Valná hromada (56.7 kB)
Zveřejněno: 27.04.2017. Archivováno: 09.05.2017.
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 764 (157.4 kB)
Zveřejněno: 25.04.2017. Archivováno: 11.05.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (75.5 kB)
Zveřejněno: 03.05.2017. Archivováno: 11.05.2017.
Závěrečný účet obce Ladná (807.4 kB)
Zveřejněno: 19.04.2017. Archivováno: 11.05.2017.
Rozpočtové opatření č. 2 2017 (123.7 kB)
Zveřejněno: 27.04.2017. Archivováno: 12.05.2017.
VV - MěÚ - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (193.4 kB)
Zveřejněno: 02.05.2017. Archivováno: 17.05.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy (177.8 kB)
Zveřejněno: 15.05.2017. Archivováno: 23.05.2017.
VV - MěÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost (155.3 kB)
Zveřejněno: 09.05.2017. Archivováno: 24.05.2017.
Region Podluží - Zpráva o přezkumu hospodaření (1.1 MB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
Region Podluží - Příloha (2.5 MB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
Region Podluží - Fin 2 - 12 M (937.4 kB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
Region Podluží - Rozvaha (786.9 kB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
Region Podluží - Závěrečný účet (491.5 kB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
Region Podluží - Pozvánka na zasedání Členské schůze (71.5 kB)
Zveřejněno: 10.05.2017. Archivováno: 25.05.2017.
VV - FÚ - Hromadný předpisný seznam (86.3 kB)
Zveřejněno: 27.04.2017. Archivováno: 29.05.2017.
DSO LVA - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (2.0 MB)
Zveřejněno: 18.5.2017. Archivováno: 05.06.2017.
DSO LVA - Příloha (1.9 MB)
Zveřejněno: 18.05.2017. Archivováno: 05.06.2017.
DSO LVA - Fin 2 - 12 2016 (263.3 kB)
Zveřejněno: 18.05.2017. Archivováno: 05.06.2017.
DSO LVA - Výkaz zisku a ztráty (673.4 kB)
Zveřejněno: 18.05.2017. Archivováno: 05.06.2017.
DSO LVA - Rozvaha (1.2 MB)
Zveřejněno: 18.05.2017. Archivováno: 05.06.2017.
DSO LVA - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 (243.7 kB)
Zveřejněno: 18.05.2017. Archivováno: 05.06.2017.
Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi podílu (83.8 kB)
Zveřejněno: 09.05.2017. Archivováno: 07.06.2017.
Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu bytů (74.6 kB)
Zveřejněno: 23.05.2017. Archivováno: 08.06.2017.
DSO LVA - Valná hromada (55.2 kB)
Zveřejněno: 05.06.2017. Archivováno: 13.06.2017.
Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na koupi pozemků (82.2 kB)
Zveřejněno: 16.5.2017. Archivováno: 14.06.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření návrhu (230.8 kB)
Zveřejněno: 30.05.2017. Archivováno: 14.06.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 658 v k.ú. Ladná (191.8 kB)
Zveřejněno: 12.06.2017. Archivováno: 27.06.2017.
Záměr pachtu obce Ladná pozemků v k.ú. Ladná (332.9 kB)
Zveřejněno: 17.05.2017. Archivováno: 01.07.2017.
Záměr obce Ladná pronajmout část pozemku parc.č. 998 (141.8 kB)
Zveřejněno: 21.06.2017. Archivováno: 07.07.2017.
Záměr obce Ladná pronajmout část pozemku parc.č. 1157-2 (136.7 kB)
Zveřejněno: 20.06.2017.Zveřejněno: 28.06.2017. Archivováno: 07.07.2017.
Záměr obce pronajmout část pozemku parc.č. 912 (142.5 kB)
Zveřejněno: 17.05.2017.Archivováno: 30.6.2017. Archivováno: 11.07.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (176.9 kB)
Zveřejněno: 11.07.2017. Archivováno: 19.07.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1279-24 (151.8 kB)
Zveřejněno: 11.07.2017. Archivováno: 26.07.2017.
Záměr obce Ladná propachtovat pozemek (137.4 kB)
Zveřejněno: 12.07.2017. Archivováno: 31.07.2017.
Dražební vyhláška (584.9 kB)
Zveřejněno: 14.06.2017. Archivováno: 01.08.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 656.2 v k.ú. Ladná (192.0 kB)
Zveřejněno: 17.07.2017. Archivováno: 01.08.2017.
Vv -MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (156.4 kB)
Zveřejněno: 17.07.2017. Archivováno: 01.08.2017.
SPÚ - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (197.5 kB)
Zveřejněno: 03.05.2017. Archivováno: 02.08.2017.
ÚZSVM - Záměr prodeje nemovitého majetku (79.7 kB)
Zveřejněno: 4.07.2017. Archivováno: 02.08.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 658 v k.ú. Ladná (190.2 kB)
Zveřejněno: 19.07.2017. Archivováno: 02.08.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku par.č. 1279.24 v k.ú. Ladná (81.4 kB)
Zveřejněno: 20.07.2017. Archivováno: 04.08.2017.
Oznámení o zahájení stavebního řízení - úprava místní komunikace (210.1 kB)
Zveřejněno: 20.07.2017. Archivováno: 04.08.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná dne 7.8.2017 (86.7 kB)
Zveřejněno: 20.07.2017. Archivováno: 08.08.2017.
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí (495.1 kB)
Zveřejněno: 18.07.2017. Archivováno: 09.08.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 703 v k.ú. Ladná (176.4 kB)
Zveřejněno: 02.08.2017. Archivováno: 17.08.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření VPS (181.8 kB)
Zveřejněno: 02.08.2017. Archivováno: 17.08.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 253 v k.ú. Ladná (132.0 kB)
Zveřejněno: 07.08.2017. Archivováno: 22.08.2017.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (79.4 kB)
Zveřejněno: 17.08.2017. Archivováno: 24.08.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení zahájení územního řízení (452.1 kB)
Zveřejněno: 15.08.2017. Archivováno: 30.08.2017.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa (183.6 kB)
Zveřejněno: 07.08.2017. Archivováno: 31.08.2017.
Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (183.2 kB)
Zveřejněno: 02.08.2017. Archivováno: 01.09.2017.
ÚZSVM - Výběrové řízení na koupi pozemku (107.9 kB)
Zveřejněno: 08.08.2017. Archivováno: 05.09.2017.
Oznámení o zjišťování průběhu hranic (253.1 kB)
Zveřejněno: 07.08.2017. Archivováno: 06.09.2017.
Ladná - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 912 (72.1 kB)
Zveřejněno: 23.08.2017. Archivováno: 07.09.2017.
Městský úřad Podivín - Územní rozhodnutí (392.2 kB)
Zveřejněno: 28.08.2017. Archivováno: 12.09.2017.
Exek.úřad Břeclav - Dražební vyhláška - Unity Consulting s.r.o. (232.9 kB)
Zveřejněno: 21.08.2017. Archivováno: 19.09.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření VPS (Modrovi) (193.9 kB)
Zveřejněno: 05.09.2017. Archivováno: 20.09.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření VPS (Mutinovi) (199.3 kB)
Zveřejněno: 05.09.2017. Archivováno: 20.09.2017.
Záměr obce Ladná o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 145-1 (179.8 kB)
Zveřejněno: 06.09.2017. Archivováno: 21.09.2017.
Exek. úřad Praha - Dražební vyhláška (427.1 kB)
Zveřejněno: 28.08.2017. Archivováno: 03.10.2017.
VV - Ministerstvo zemědělství (262.4 kB)
Zveřejněno: 19.09.2017. Archivováno: 05.10.2017.
Úřad pro zastupování státu - Oznámení o výběrovém řízení (119.3 kB)
Zveřejněno: 12.09.2017. Archivováno: 10.10.2017.
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy (794.0 kB)
Zveřejněno: 26.09.2017. Archivováno: 12.10.2017.
DSO LVA - Valná hromada (55.1 kB)
Zveřejněno: 16.10.2017. Archivováno: 17.10.2017.
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (73.8 kB)
Zveřejněno: 14.08.2017.Zveřejněno: 05.09.2017. Archivováno: 20.10.2017.
Jmenování zapisovatele OKV (80.0 kB)
Zveřejněno: 05.09.2017. Archivováno: 20.10.2017.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (68.3 kB)
Zveřejněno: 05.09.2017. Archivováno: 20.10.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (160.3 kB)
Zveřejněno: 12.10.2017. Archivováno: 20.10.2017.
Úřad pro zastupování státu - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí (571.0 kB)
Zveřejněno: 29.08.2017. Archivováno: 25.10.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí (1.2 MB)
Zveřejněno: 10.10.2017. Archivováno: 25.10.2017.
VV - OBÚ - Oznámení o zahájení řízení (768.8 kB)
Zveřejněno: 12.10.2017. Archivováno: 27.10.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Veřejná vyhláška o návrhu VPS (157.7 kB)
Zveřejněno: 19.10.2017. Archivováno: 27.10.2017.
Záměr obce Ladná propachtovat pozemky v k. ú. Ladná (341.6 kB)
Zveřejněno: 03.10.2017. Archivováno: 30.10.2017.
Záměr darovat pozemky v k. ú. Ladná (81.2 kB)
Zveřejněno: 23.10.2017. Archivováno: 07.11.2017.
Úřad pro zastupování státu - Výběrové řízení (80.7 kB)
Zveřejněno: 18.10.2017. Archivováno: 08.11.2017.
DSO LVA - Valná hromada (53.4 kB)
Zveřejněno: 06.11.2017. Archivováno: 14.11.2017.
VV - KÚ JMK - Opatření obecné povahy (783.4 kB)
Zveřejněno: 30.10.2017. Archivováno: 15.11.2017.
Obec Ladná - Záměr pachtu (155.8 kB)
Zveřejněno: 26.10.2017. Archivováno: 16.11.2017.
Ladná - Návrh rozpočtu na rok 2018 (391.5 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 16.11.2017.
Záměr obce Ladná propachtovat pozemky v k.ú. Ladná (79.1 kB)
Zveřejněno: 01.11.2017. Archivováno: 20.11.2017.
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy (282.6 kB)
Zveřejněno: 08.11.2017. Archivováno: 22.11.2017.
VV - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (280.8 kB)
Zveřejněno: 08.11.2017. Archivováno: 22.11.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření VPS (543.9 kB)
Zveřejněno: 13.11.2017. Archivováno: 28.11.2017.
Ladná - Záměr o právu provést stavbu na pozemku v k. ú. Ladná (452.7 kB)
Zveřejněno: 14.11.2017. Archivováno: 29.11.2017.
Pozvánka na zasedání Členské schůze Regionu Podluží (214.7 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 30.11.2017.
Region Podluží - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2022 (302.5 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 30.11.2017.
Region Podluží - Informace o plnění rozpočtu za rok 2017 (281.8 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 30.11.2017.
Region Podluží - Návrh rozpočtu na rok 2018 (248.4 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 30.11.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Opatření obecné povahy (838.8 kB)
Zveřejněno: 16.11.2017. Archivováno: 01.12.2017.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva (264.4 kB)
Zveřejněno: 27.11.2017. Archivováno: 06.12.2017.
VaK Břeclav - Ceník vodného na kalendářní rok 2018 (209.9 kB)
Zveřejněno: 27.11.2017. Archivováno: 13.12.2017.
DSO LVA - Valná hromada (183.9 kB)
Zveřejněno: 04.12.2017. Archivováno: 13.12.2017.
DSO LVA - návrh rozpočtu 2018 (500.2 kB)
Zveřejněno: 23.11.2017. Archivováno: 14.12.2017.
VV - Obvodní báňský úřad - Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru (6.5 MB)
Zveřejněno: 29.11.2017. Archivováno: 15.12.2017.
VV - MěÚ Břeclav - Rozhodnutí o změně povolení stavby (633.9 kB)
Zveřejněno: 07.12.2017. Archivováno: 22.12.2017.
Záměr obce o právu k provedení stavby (826.3 kB)
Zveřejněno: 14.12.2017. Archivováno: 29.12.2017. Archivováno: 29.12.2017.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 4 - 2017 (141.5 kB)
Zveřejněno: 14.08.2017. Archivováno: 01.01.2018.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 3 - 2017 (124.1 kB)
Zveřejněno: 17.5.2017. Archivováno: 01.01.2018.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 2 - 2017 (123.4 kB)
Zveřejněno: 17.5.2017. Archivováno: 01.01.2018.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 1 - 2017 (117.3 kB)
Zveřejněno: 16.3.2017 Archivováno: 01.01.2018.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 6 - 2017 (331.3 kB)
Zveřejněno: 20.12.2017. Archivováno: 01.01.2018.
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Výzva k odstranění vraku motorového vozidla (166.2 kB)
Zveřejněno: 01.11.2017. Archivováno: 02.01.2018.
Ladná - Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 (204.6 kB)
Zveřejněno: 7.11.2017. Archivováno: 31.12.2018
Ladná - Informace o zveřejnění (71.3 kB)
Zveřejněno: 16.3.2017. Archivováno. 2.1.2018 Archivováno: 03.01.2018.
Ladná - Rozpočtový výhled pro roky 2018 - 2023 (110.6 kB)
Zveřejněno: 16.3.2017. Archivováno: 2.1.2018 Archivováno: 03.01.2018.
Ladná - Rozpočet na rok 2017 (144.2 kB)
Zveřejněno: 16.3.2017. Archivováno: 2.1.2018 Archivováno: 03.01.2018.
Ladná - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2023 (290.8 kB)
Zveřejněno: 7.11.2017. Archivováno: 31.12.2018.
Ladná - Návrh rozpočtu na rok 2018 (483.4 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017. Archivováno: 5.12.2017 Archivováno: 03.01.2018.
Ladná - Rozpočtové opatření č. 5 - 2017 (348.5 kB)
Zveřejněno: 15.11.2017.Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 03.01.2018.
Stanovení minimálního počtu členů OVK (75.2 kB)
Zveřejněno: 01.11.2017. Archivováno: 12.01.2018.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (234.5 kB)
Zveřejněno: 27.11.2017. Archivováno: 12.01.2018.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (211.2 kB)
Zveřejněno: 27.11.2017. Archivováno: 12.01.2018.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (305.9 kB)
Zveřejněno: 18.12.2017. Archivováno: 13.01.2018.
Státní pozemkový úřad - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (201.2 kB)
Zveřejněno: 01.11.2017. Archivováno: 07.02.2018.
Dražební vyhláška (1.1 MB)
Zveřejněno: 11.12.2017. Archivováno: 08.02.2018.
Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti