OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Archiv úřední desky 2018

2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (261.3 kB)
Zveřejněno: 12.02.2018 Archivováno: 21.02.2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (1.9 MB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Výkazy hospodaření PO ZŠ a MŠ Ladná (4.7 MB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Příloha (128.4 kB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Výkaz zisku a ztráty (102.3 kB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Rozvaha (106.5 kB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Inventarizační zpráva (3.8 MB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Fin 2 - 12 (157.2 kB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Závěrečný účet obce za rok 2017 (2.4 MB)
Zveřejněno: 2.5.2018. Archivováno: 16.07.2019.
Nahoru

Dokumenty obce Ladná podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ladná - Rozpočtové opatření č. 7 - 2017 (375.1 kB)
Zveřejněno: 25.01.2018. Archivováno: 12.02.2018.
Rozpočtové opatření č. 1 (321.1 kB)
Zveřejněno: 19.03.2018. Archivováno: 04.04.2018.
Rozpočtové opatření č. 2 - 2018 (373.5 kB)
Zveřejněno: 02.05.2018. Archivováno: 26.06.2018.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2018 (336.7 kB)
Zveřejněno: 20.09.2018. Archivováno: 21.09.2018.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2018 (355.5 kB)
Zveřejněno: 08.10.2018. Archivováno: 09.10.2018.
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 (1.2 MB)
Zveřejněno: 27.11.2018. Archivováno: 18.12.2018.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 (210.1 kB)
Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 - 2023 (292.3 kB)
Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
Nahoru

Ostatní dokumenty obce

Záměr obce pronajmout část nemovitosti č.p. 154 (232.6 kB)
Zveřejněno: 08.01.2018. Archivováno: 23.01.2018.
Oznámení o době a místě konání 2.kola vobly prezidenta ČR (306.0 kB)
Zveřejněno: 17.01.2018. Archivováno: 27.01.2018.
Výroční zpráva (268.1 kB)
Zveřejněno: 11.01.2018. Archivováno: 29.01.2018.
Záměr obce pronajmout pozemek č. 1159 - 4 v k. ú. Ladná (467.4 kB)
Zveřejněno: 01.02.2018. Archivováno: 19.02.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (264.5 kB)
Zveřejněno: 12.02.2018. Archivováno: 20.02.2018.
Záměr obce o právu k provedení stavby parc.č. 108-1, 948 a 1360 (723.4 kB)
Zveřejněno: 15.02.2018. Archivováno: 05.03.2018.
Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav Ladná (3.2 MB)
Zveřejněno: 29.03.2018. Archivováno: 13.04.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (322.4 kB)
Zveřejněno: 09.04.2018. Archivováno: 23.04.2018.
Ex. úřad Praha - Dražební vyhláška (645.7 kB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 03.05.2018.
OZV č. 4 - 2018, o místním poplatku z ubytovací kapacity (1.0 MB)
Zveřejněno: 03.05.2018. Archivováno: 21.05.2018.
OZV č. 3 - 2018, o místním poplatku ze vstupného (797.7 kB)
Zveřejněno: 03.05.2018. Archivováno: 21.05.2018.
OZV č. 2 - 2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (2.1 MB)
Zveřejněno: 03.05.2018. Archivováno: 21.05.2018.
OZV č. 1 - 2018, o místním poplatků ze psů (1.1 MB)
Zveřejněno: 03.05.2018. Archivováno: 21.05.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (206.5 kB)
Zveřejněno: 23.05.2018. Archivováno: 04.06.2018.
Informace o zpracování osobních údajů (717.0 kB)
Zveřejněno: 23.05.2018. Archivováno: 08.06.2018.
Záměr pronájmu domu Na Trkmance 20, na pozemcích parc. číslo 199 a 200 (235.5 kB)
Zveřejněno: 06.06.2018. Archivováno: 22.06.2018.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva (292.3 kB)
Zveřejněno: 15.08.2018. Archivováno: 28.08.2018.
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 870 (790.6 kB)
Zveřejněno: 28.08.2018. Archivováno: 15.09.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (227.7 kB)
Zveřejněno: 17.09.2018. Archivováno: 27.09.2018.
Stanovení počtu členů zastupitelstva v obci Ladná (229.0 kB)
Zveřejněno: 06.06.2018. Archivováno: 30.09.2018.
Záměr o právu k provedení stavby na pozemku parc.č. 150 (513.9 kB)
Zveřejněno: 17.09.2018. Archivováno: 03.10.2018.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (226.2 kB)
Zveřejněno: 01.08.2018. Archivováno: 05.10.2018.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (262.5 kB)
Zveřejněno: 20.08.2018. Archivováno: 06.10.2018.
Jmenování zapisovatele OVK (259.0 kB)
Zveřejněno: 20.08.2018. Archivováno: 06.10.2018.
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 870 v k.ú. Ladná o výměře 25 m2 (744.6 kB)
Zveřejněno: 01.10.2018. Archivováno: 15.10.2018.
Záměr pachtu pozemků parc.č. 1093 a 1094 (446.1 kB)
Zveřejněno: 09.10.2018. Archivováno: 24.10.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (250.2 kB)
Zveřejněno: 22.10.2018. Archivováno: 30.10.2018.
Oznámení o době a místě konání voleb (323.1 kB)
Zveřejněno: 19.9.2018. Archivováno: 31.10.2018.
Záměr o právu k provedení stavby na pozemku parc.č. 304-3 v k.ú. Ladná (499.3 kB)
Zveřejněno: 05.11.2018. Archivováno: 21.11.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (261.5 kB)
Zveřejněno: 19.11.2018. Archivováno: 26.11.2018.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná (296.1 kB)
Zveřejněno: 05.12.2018. Archivováno: 12.12.2018.
Nahoru

Veřejné vyhlášky

Záměr obce o právu k provedení stavby (544.6 kB)
Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 17.01.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o uzavření VPS (516.4 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 19.01.2018.
KÚ JMK - Opatření obecné povahy (282.0 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 22.01.2018.
ZŠ a MŠ Ladná - Návrh rozpočtu na rok 2018 (234.2 kB)
Zveřejněno: 07.11.2017. Archivováno: 23.02.2018.
Ladná - Informace o zveřejnění (79.9 kB)
Zveřejněno: 16.03.2017 Archivováno: 23.02.2018.
DSO LVA - Rozpočet na rok 2017 (225.5 kB)
Zveřejněno: 23.03.2017 Archivováno: 23.02.2018.
Region Podluží - Rozpočet na rok 2017 (93.7 kB)
Zveřejněno: 16.03.2017 Archivováno: 23.02.2018.
SPÚ - Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ladná (297.4 kB)
Zveřejněno: 22.02.2018. Archivováno: 21.03.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (471.8 kB)
Zveřejněno: 11.04.2018. Archivováno: 26.04.2018.
SPÚ - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (310.1 kB)
Zveřejněno: 16.04.2018.Zveřejněno: 16.04.2018. Archivováno: 01.05.2018.
SPÚ - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (977.0 kB)
Zveřejněno: 07.02.2018. Archivováno: 02.05.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti (418.8 kB)
Zveřejněno: 02.05.2018. Archivováno: 17.05.2018.
VV - FÚ - Hromadný předpisný seznam (255.3 kB)
Zveřejněno: 30.04.2018. Archivováno: 29.05.2018.
ÚZSVM - Výběrové řízení (572.5 kB)
Zveřejněno: 09.05.2018. Archivováno: 30.05.2018.
Valná hromada DSO LVA (289.1 kB)
Zveřejněno: 04.06.2018. Archivováno: 12.06.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (466.9 kB)
Zveřejněno: 30.05.2018. Archivováno: 14.06.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Rozhodnutí (451.9 kB)
Zveřejněno: 12.06.2018. Archivováno: 27.06.2018.
Nařízení města Břeclavi č. 5 - 2018 (1.1 MB)
Zveřejněno: 20.06.2018. Archivováno: 09.07.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (1.4 MB)
Zveřejněno: 25.06.2018. Archivováno: 11.07.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Rozhodnutí o prodloužení nabytí právní moci (438.6 kB)
Zveřejněno: 27.06.2018. Archivováno: 12.07.2018.
SPÚ - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (940.6 kB)
Zveřejněno: 02.05.2018. Archivováno: 01.08.2018.
VV - MÚ Břeclav - Rozhodnutí - kanalizace a ČOV (1.6 MB)
Zveřejněno: 26.07.2018. Archivováno: 13.08.2018.
SPÚ - Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu (912.7 kB)
Zveřejněno: 01.08.2018. Archivováno: 01.09.2018.
Dražební vyhláška (616.7 kB)
Zveřejněno: 06.09.2018. Archivováno: 11.09.2018.
ÚZSVM - Výběrové řízení (468.9 kB)
Zveřejněno: 21.08.2018. Archivováno: 19.09.2018.
Exekutorský úřad Hodonín - Dražební vyhláška (168.7 kB)
Zveřejněno: 11.09.2018. Archivováno: 20.09.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (434.9 kB)
Zveřejněno: 13.09.2018. Archivováno: 28.09.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (596.3 kB)
Zveřejněno: 01.10.2018. Archivováno: 15.10.2018.
Valná hromada DSO LVA (175.7 kB)
Zveřejněno: 08.10.2018. Archivováno: 16.10.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (423.8 kB)
Zveřejněno: 19.9.2018. Archivováno: 23.10.2018.
MěÚ Břeclav - Odchylný postup při ochraně špačka obecného (529.7 kB)
Zveřejněno: 06.08.2018. Archivováno: 31.10.2018.
Zveřejnění nepropachtovaného majetku (536.3 kB)
Zveřejněno: 03.10.2018. Archivováno: 03.11.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (448.8 kB)
Zveřejněno: 22.10.2018. Archivováno: 06.11.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Oznámení o možnosti převzít písemnost (464.5 kB)
Zveřejněno: 30.10.2018. Archivováno: 14.11.2018.
DSO LVA - Valná hromada (172.8 kB)
Zveřejněno: 05.11.2018. Archivováno: 13.11.2018.
VV - MěÚ Břeclav - Rozhodnutí o povolení zrušení části vodního díla (669.9 kB)
Zveřejněno: 05.11.2018. Archivováno: 21.11.2018.
Pozvánka na zasedání Členské schůze Regionu Podluží (209.9 kB)
Zveřejněno: 19.11.2018. Archivováno: 04.12.2018.
Prokonzulta, a.s. - Dražební vyhláška (798.9 kB)
Zveřejněno: 05.11.2018. Archivováno: 07.12.2018.
Ceník vodného na rok 2019 (204.5 kB)
Zveřejněno: 26.11.2018. Archivováno: 11.12.2018.
Rozpočet na rok 2018 (468.9 kB)
Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
Informace o zveřejnění (245.2 kB)
Zveřejněno: 02.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
Nahoru

Dokumenty zřízených příspěvkových organizací podle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet na rok 2018 (246.7 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 30.11.2018.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 (261.3 kB)
Zveřejněno: 8.11.2017. Archivováno: 30.11.2018.
Nahoru

Dokumenty dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 (2.4 MB)
Zveřejněno: 05.04.2018. Archivováno: 03.05.2018.
DSO LVA - Fin 2 - 12 M (534.1 kB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
DSO LVA - Výkaz zisku a ztráty (1.3 MB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
DSO LVA - Příloha (472.2 kB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
DSO LVA - Zpráva o přezkoumání hospodaření (3.9 MB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
DSO LVA - Rozvaha (2.3 MB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
DSO LVA - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (1.5 MB)
Zveřejněno: 26.4.2018. Archivováno: 14.05.2018.
LVA - Valná hromada (179.0 kB)
Zveřejněno: 07.05.2018. Archivováno: 16.05.2018.
RP - Rozvaha USC (2.0 MB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 01.06.2018.
RP -_Členská schůze_31-05-2018_Moravsky Zizkov (146.2 kB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 05.06.2018.
RP - Výkaz FIN2-12 (5.4 MB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 05.06.2018.
RP - Příloha účetní závěrky (1.7 MB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 05.06.2018.
RP - Zpráva o přezkumu hospodaření (3.9 MB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 05.06.2018.
RP - Informace o plnění rozpočtu za rok 2018 DSO Region Podluží (301.6 kB)
Zveřejněno: 19.11.2018. Archivováno: 04.12.2018.
RP - Návrh rozpočtu svazku obcí Regionu Podluží na rok 2019 (271.7 kB)
Zveřejněno: 19.11.2018. Archivováno: 04.12.2018.
DSO LVA - Valná hromada (168.1 kB)
Zveřejněno: 03.12.2018. Archivováno: 11.12.2018.
RP - Informace o zveřejnění Rozpočtové opatření č. 1 - 2017 (224.6 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
RP - Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019 - 2022 (227.8 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
RP - Informace o zveřejnění Rozpočtu pro rok 2018 (219.1 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 31.12.2018.
LVA - Rozpočet na rok 2018 (736.8 kB)
Zveřejněno: 26.02.2018. Archivováno: 31.12.2018.
LVA - povinně zveřejňované informace (79.6 kB)
Zveřejněno: 21.05.2018. Archivováno: 21.05.2019.
Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti