OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2019

LEDEN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V neděli 6. 1. 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se 6 skupin koledníků a ty postupně navštívily všechny domácnosti. V odpoledních hodinách pak měli připravené malé občerstvení v místní sportovní hale.  Vybralo se celkem 44 114,- Kč. Kompletní informace o Tříkrálové sbírce 2019 lze sledovat na stránkách: Tříkrálová sbírka 2019. Charita děkuje všem štědrým dárcům i koledníkům. 

DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 20. 1. 2019 se uskutečnil v Ladné tradiční Dětský karneval. Pro děti bylo připraveno mnoho dětských her, tanečků, skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přišel  medvídek Pú, se kterým se vydováděli jak děti, tak i rodiče. Účast byla vysoká, kolem 100 dětí v maskách a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo v tombole  malý dárek. 

VÝSTAVA SVATEBNÍ VZPOMÍNKY

Ve dnech 26. -  27. 1. 2019 uspořádal Klub seniorů v Ladné výstavu fotografií pod názvem Svatební vzpomínky. K vidění bylo kolem 500 fotografií z nichž nemalá část byla z minulého století. Nejstarší vystavovaná fotografie pochází z roku 1850. Na zahájení výstavy zazněly svícové a svatební písničky v podání žen z tohoto klubu a mužského sboru Lanštorfčané. K ochutnání byly svatební koláčky, které opět připravili členky pořádajícího klubu. Výstava byla po oba dny hojně navštěvovaná. 

IMG_1886
IMG_1887
IMG_1889
IMG_1892
IMG_1896
IMG_1897
IMG_1915
IMG_1928
IMG_1917
IMG_1954
IMG_1959
IMG_1967
IMG_1979
IMG_1990
IMG_1909
IMG_2034
IMG_1995
IMG_1996
IMG_1998
IMG_2002
IMG_2009
IMG_2011
IMG_2029
IMG_2033
IMG_2049
IMG_2052
IMG_2058

ÚNOR

V.  OBECNÍ PLES

V sobotu 16. 2. 2019 uspořádala Obec Ladná v pořadí již V. obecní ples. V bohatém programu se představil Spolek elegantních dam z Brna, který postupně zatančil Charleston, předvedl přehlídku dámského spodního prádla z dob první republiky a Kankán. Dále s zde zatančili tanečníci TK Classic při SVČ Hodonín Lukáš Semela a Barbora Tomíková  a nejmladší taneční pár této školy Peter Hanic a Sofia Mia Ondrášiková. Se svým projektem Pralidi se představila taneční skupina Lenky Žůrkové N.C.O.D. Nechyběl ani plesový raut, který byl velmi pestrý a každý si přišel na své. K tanci a poslechu hrály střídavě kapely DH Zlaťulka a skupina Graf. O půlnoci proběhlo slosování též bohaté tomboly. Plesové veselí některým vydrželo až téměř do ranních hodin. Tímto bychom chtěli poděkovat všem kdo nějakým způsobem přispěli do tomboly nebo se podíleli na organizaci této akce Ještě jednou, děkujeme. 

IMG_2115
IMG_2126
IMG_2142
IMG_2146
IMG_2148
IMG_2164
IMG_2175
IMG_2187
IMG_2202
IMG_2222
IMG_2263
IMG_2329

BŘEZEN

LANŠTORFSKÝ FAŠANK

Dne 2. 3. 2019 se uskutečnil již tradiční Lanštorfský fašank s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Hospodáři letos byli Obecní úřad, rodiny Málkovi, Šimečkovi a Kouřilovi. Mezi maskami bylo možné vidět mrkve, Karkulku s vlkem, piráty, cikánku, kovboje, bábu se Židem, květinové děti, smrtku apod. Chasa zatančila Pod šable. Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky a zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách této akce podíleli.

IV. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ V LADNÉ


V sobotu dne 16. 3. 2019 se uskutečnilo již tradiční Setkání harmonikářů v Ladné. Divákům se představilo celkem 32 účinkujících. Byly zde zastoupeny všechny věkové skupiny od nejmladší Aněžky Strážnické (žákyně 2. třídy) po nejstaršího zpěváka a harmonikáře pana Květoslava Pospíšila z Čejče (88 let). Pořadem prováděla Miroslava Šubíková. Po oficiálním programu pak ještě pokračovala volná beseda při harmonikách.

IMG_2393
IMG_2439
IMG_2412
IMG_2420
IMG_2421
IMG_2427
IMG_2480
IMG_2483
IMG_2501
IMG_2485
IMG_2506
IMG_2527
IMG_2571
IMG_2637
IMG_2539
IMG_8990
IMG_8996
IMG_8997
IMG_8999
IMG_9051
IMG_9019
IMG_9078
IMG_9099
IMG_9120

DUBEN

JUBILEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ LIBORA VYMYSLICKÉHO

V sobotu 13. 4. 2019 se uskutečnila Jubilejní výstava obrazů ladenského rodáka Libora Vymyslického. Na úvod zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Dále si Libor pozval kamarády a osobnosti, které jej v životě někam "posunuly", jako např. paní Marta Tesaříková, PhDr. Evženie Klanicová, Mgr. Božena Uhrová a další. Hudební dárek mu přednesl jeho kamarád Jenda Čápek za kytarového doprovodu Jiřího Glosara. Na klavír mu zahrála jeho dcera Nicol Vymyslická spolu s MgA. Pavlem Semkem (člen skupiny B side band). Celé odpoledne moderoval též Liborův dlouholetý kamarád Pavel Kašpar (moderátor Českého rozhlasu Brno). Návštěvníci si mohli prohlédnout na 50 děl tohoto malíře a zároveň ochutnat víno zdejšího vinaře Stanislava Holuba.

IMG_9156
IMG_9177
IMG_9179
IMG_9182
IMG_9187
IMG_9204
IMG_9209
IMG_9215
IMG_9216
IMG_9224
IMG_9173
IMG_9210

KVĚTEN

Májová zábava

V sobotu 11.5.2019 uspořádal SDH Ladná a lanštorfská chasa již tradiční Májovou zábavu. Tentokrát si pozvali DH Stříbrňanku s kapelníkem Vojtou Horkým. Stříbrňanka je kapela z jižní Moravy, ve které účinkují profesionální i amatérští, mladí, temperamentní hudebníci. Kapela má svůj typický, nezaměnitelný zvuk, hraje široký repertoár – moravskou a českou lidovou hudbu, koncertní, sólové a taneční skladby. Stříbrňanka má svůj repertoár založen téměř výhradně na svých skladbách a skladbách napsaných přímo pro tuto kapelu. Spolupracuje s mnoha autory dechové hudby, ale v posledních letech si většinu skladeb píší sami členové – a to jak originální polky a valčíky, tak i aranžmá sólových skladeb. Kapela má bohatou historii. Vznikla v malé vesničce pod hradem Buchlovem – Stříbrnicích v roce 1970 a již od této doby účinkuje na pódiích festivalů, hodových a tanečních zábav, plesů a koncertů a také v zahraničí. Všem se zábava moc líbila, zazněly zde různé melodie jako tango apod. Více v příspěvku od lanštorfské chasy.

DSC_3394
DSC_3343
DSC_3345
DSC_3358
DSC_3376
DSC_3383
DSC_3424
DSC_3435
DSC_3442

ČERVEN

Závody mladých hasičů

V sobotu l. června na Den dětí uspořádali naši hasiči již tradiční závody v požárním útoku pro děti. Závodů se zúčastnilo několik družstev z okolních obcí. Jde vidět, že se naši mladí hasiči rok od roku zlepšují a hlavně jsou vzorem i pro ostatní, kteří se nám do Mladých hasičů přihlašují. V odpoledních hodinách uspořádal SDH ve spolupráci se školou Den dětí právě s prvky hasičského sportu. Velké poděkování patří starostovi SDH Rostislavu Střelskému, manželům Markétě a Miroslavu Nešporovým, panu Vlastimilu Poláškovi a paní Marii Střelské. Za poníky, na kterých se děti vozily, patří poděkování panu Petru Vlašicovi z ranče. No a samozřejmě za soutěže učitelkám základní a mateřské školy. Snad se tato spolupráce osvědčí a zůstane oslava Dne dětí tradiční akcí v obci.


150. výročí školy

V sobotu 15. června 2019 jsme oslavili 150. výročí naší školy. Všichni zaměstnanci i děti jsme se několik týdnů na tuto akci připravovali. Po úvodním slovu paní ředitelky vystoupil školní folklorní kroužek Jablůčko pod vedením Mgr. Petry Kosové. Následovala prohlídka nově zrekonstruované školy. Zájemci si mohli prohlédnout všechny prostory. Hlavní součástí byla výstava nejenom výtvarných prací našich dětí a prezentace některých projektů tohoto školního roku. Zároveň probíhala výstava historických i současných fotografi í. Připomněli jsme si také některé členy pedagogického sboru. Velké poděkování patří těm, kdo nám své fotografi e zapůjčili. V dětském koutku bylo možné si vyrobit svoji originální placku. Děti i dospělí se mohli nechat potetovat o což byl velký zájem. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout školní kroniky. Od 17 hodin nám hrála skupina Čtyřlístek a nechybělo samozřejmě i malé občerstvení. Věříme, že se občanům tato akce líbila. Kdo přišel, mohl se bavit do pozdních nočních hodin. 

Závody mladých hasičů 2019 - 032
Závody mladých hasičů 2019 - 047
Závody mladých hasičů 2019 - 002
Závody mladých hasičů 2019 - 004
Závody mladých hasičů 2019 - 005
Závody mladých hasičů 2019 - 016
Závody mladých hasičů 2019 - 027
Závody mladých hasičů 2019 - 012
Závody mladých hasičů 2019 - 008
IMG_9299
IMG_9282
IMG_9284
IMG_9285
IMG_9294
IMG_9295
IMG_9305
IMG_9306
IMG_9308

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

21. PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ V LADNÉ

Letošního již 21. Předhodovního zpívání se kromě domácích Lanštorfčanů zúčastnilo několik pěveckých uskupení: mužský sbor Tvrdonice-Kostice, Rachlap z Rakvic, Starobřeclavjané, ženský sbor Výběr z bobulí, místní mladé zpěvačky Eliška Nováková a Helenka Struhárová a zatančily děti z folklorního kroužku Jablůčko při ZŠ a MŠ Ladná. Hudební doprovod CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem. Pořadem provázela Svatava Rudolfová.

KROJOVANÉ HODY V LADNÉ

Letošním hodům sice počasí přálo, ale vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace na ulici Na Trkmance, se krojový průvod v hodové dny musel vyhnout této ulici. V sobotu zahájila hody paní starostka, která předala "hodové právo" krojované chase. Následovalo položení věnce k pomníku padlých spoluobčanů za 1. světové války, kdy zazněla státní hymna. Poté již začalo hodové veselí pod májú.  Letos zavítalo do Ladné kolem 20 přespolních šohajů. Dojeli chlapci ze Staré Břeclavi, Podivína, Lednice, Poštorné, Rakvic, Brumovic, Zaječí a Mikulčic. Letošní krojovanou chasu tvořili Filip Novák, Lukáš Příborský, Filip Střelský, Vojtěch Struhár, Stanislav Stehlík, Matěj Juračka Adam Demčila, Hanz Štockmann a kluci půjčení ze Staré Břeclavi: Marek Huňař, Filip Klimovič a Lukáš Skuhravý. Dále děvčata: Adéla Teturová, Karolína Teturová, Vendula Pazderová, Kristýna Hrdová, Klára Vaculíková, Helena Struhárová, Eliška Nováková a Kristýna Hůrská. Kaštánci byli Karolína Teturová, Adam Demčila a Hanz Štockmann. Malované ornamenty na hodové máji a šohajkách zhotovila Adéla Teturová. Děkujeme. V neděli pak chasu doplnili mužáci ve složení Jan Struhár, Stanislav Maxa, Stanislav Holub, Jiří Holub, Martin Hrdlička, Jan Hrdlička, Jan Novák, Martin Vlk, Zdenek Stehlík, Pavel Mendl, Miroslav Nešpor, František Zelinka a  Rostislav Střelský. K tanci a poslechu hrála DH Zlaťulka.

IMG_9389
IMG_9395
IMG_9416
IMG_9423
IMG_9432
IMG_9440
IMG_9455
IMG_9480
IMG_9500
IMG_9503
IMG_9556
IMG_9559
IMG_9697
IMG_9586
IMG_9603
IMG_9625
IMG_9609
IMG_9649
IMG_9663
IMG_9760
IMG_9776
IMG_9825
IMG_9835
IMG_9872
IMG_9878
IMG_9876
IMG_9882
IMG_9887
IMG_9927
IMG_9984

ŘÍJEN

Podzimní výlet

V  sobotu 5. října se konal podzimní výlet do slovenské Bojnice, kde stojí nádherný zámek, který známe z pohádky o Šíleně smutné princezně. Tentokrát nám nepřálo počasí, celý den pršelo, ale i  tak jsme si toto slovenské město užili. Na prohlídku zámku jsme se vydali všichni. Pod zámkem, který stojí na skále, se nachází jeskyně, ve které jsme návštěvu zámku ukončili. Dál se potom někteří vydali na nově vybudovanou rozhlednu v korunách stromů Čajku v lese nad městem. Někteří se zúčastnili Bojnického klobásového festivalu, jiní využili možnosti vykoupat se v  místních termálních lázních a  několik z nás navštívilo muzeum pravěku. Nejstarší slovenskou zoologickou zahradu vzhledem k počasí nikdo nenavštívil. I přes deštivé počasí se nám výlet líbil a  příští rok bychom chtěli navštívit Bánskou Štiavnicu, jejíž historické centrum je památkou UNESCO.

IMG_20191005_131121
IMG_20191005_113621
IMG_20191005_113341
IMG_20191005_100112
IMG_20191005_102107
IMG_20191005_104922 (1)

LISTOPAD

PROSINEC

1. Adventní neděle

První adventní neděle připadla letos na l. prosince. Děti a žáci základní školy a mateřské školy v  Ladné si pro nás připravili své vystoupení a současně uspořádali malý jarmark, kde prodávali své vlastní výrobky. Hala byla plná maminek, tatínků, sourozenců, babiček, dědečků, tetiček, aby se mohli podívat na vystoupení svých ratolestí. Určitě se všichni pobavili.

Mikulášská nadílka

Letos přišel Mikuláš s nadílkou ke kostelu ve čtvrtek. Sdružení občanů Ladné připravilo pro děti balíčky s dobrotami, pro dospělé dobré svařené víno a  teplý čaj. Školní děti zazpívaly koledy na schodech u kostela a po jejich zpěvu se rozsvítil nazdobený smrk u kostela a zasvítili sněhové vločky na sloupech. Lanštorfčani zazpívali koledy, někteří nabízeli své výrobky, prodávala se teplá medovina. Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli sladkostmi i finančně. Jejich jména uvádíme dál ve zpravodaji. Velké poděkování patří Mikuláše Lukáši Příborskému, andělovi Adéle Teturové a čertovi Stanislavu Stehlíkovi.

2. Adventní neděle

Na druhou adventní neděli se návštěvníkům představili Lanštorfčané, kteří si pozvali ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty. Zazněly adventní písně, koledy i naše slovácké lidovky. Na cimbál doprovázel Mgr. Tomáš Svačina.  

3. Adventní neděle

Třetí adventní neděli potěšilo návštěvníky jazzové uskupení Flash Band. Zazněly vánoční melodie v zajímavých úpravách. Dále si pak mohli posluchači zazpívat spolu se zpěvačkami tohoto uskupení písničky ze známých českých pohádek.

4. Adventní neděle

Na čtvrtém adventním koncertě, v neděli 22. prosince 2019, vystoupili v místní sportovní hale Ladenští trubači. Trojici ladenských rodáků Jan Sedláček – 2. trubka, Zdeněk Vrbík – trombon a František Sedláček – tuba doplnil na 1. trubce Vít Baloun z Velkých Bílovic. Program byl z větší části věnován Wolfgangu Amadeu Mozartovi, ale zazněly i drobnosti dalších známých autorů jako Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Georges Bizet a autorů méně známých či téměř neznámých, jako např. Barbara Strozzi, Johann Adolph Hasse, Josef Gabriel Rheinberger, Leslie Searle, Marián Varga a dalších.

IMG_0494
IMG_0382
IMG_0402
IMG_0364
IMG_0419
IMG_0460
IMG_0523
IMG_0530
IMG_0556
IMG_0573
IMG_0577
IMG_0565
IMG_0566
IMG_0589
IMG_0592
IMG_0603
IMG_0649
IMG_0677
IMG_0690
IMG_0691
IMG_0694
IMG_0696
IMG_0698
IMG_0704
IMG_0727
IMG_0735
IMG_0715
IMG_0745
IMG_0749
IMG_0751
IMG_0753
IMG_0755
IMG_0759
IMG_0766
IMG_0771
IMG_0773
IMG_0776
IMG_0780
IMG_0782
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti