OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2020

LEDEN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V neděli 5. 1. 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se několik skupin koledníků a ty postupně navštívily všechny domácnosti. V odpoledních hodinách pak měli připravené malé občerstvení v místní sportovní hale.  Vybralo se celkem 45 244,- Kč. Kompletní informace o Tříkrálové sbírce 2020 lze sledovat na stránkách: Tříkrálová sbírka 2020. Charita děkuje všem štědrým dárcům i koledníkům. 

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 11. 1. 2020 se uskutečnil v Ladné tradiční Dětský karneval. Pro děti bylo připraveno mnoho poučných dětských her, tanečků, skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přišli  šmoulové, se kterými se vydováděli jak děti, tak i rodiče. Účast byla vysoká, kolem 90 dětí v maskách a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo v tombole  malý dárek. 

IMG_0840
IMG_0843
IMG_0849
IMG_0850
IMG_0856
IMG_0867
IMG_0868
IMG_0898
IMG_0903
IMG_0921
IMG_0926
IMG_0936

ÚNOR

VI. OBECNÍ PLES

VI. Obecní ples v Ladné, který se uskutečnil v sobotu 1. 2. 2020, byl plný tance a dobrého jídla. Hudební doprovod zajistily DH Zlaťulka a skupina The Teachers. V programu večera se představily dámy ze Spolku elegantních dam z Brna, a to hned třikrát. Nejprve to byly tance v krinolínách, potom v mexickém rytmu a na závěr divoký kankán. Se svým projektem Afrika obohatila večer Ing. Lenka Žůrková a její taneční skupina N.C.O.D. Pro návštěvníky byl opět připraven plesový raut, který připravil kolektiv kuchařek z MŠ. Součástí plesu byla i bohatá tombola. Hlavní cenou bylo elektrokolo jehož výherce obkroužil sál. Pořadem provázela Radka Kobrová. Plesové veselí trvalo téměř až do rána. 

VÝSTAVA "VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ A MLÁDÍ"

Ve dnech 8. - 9.2.2020 uspořádal Klub seniorů Ladná výstavu fotografií pod názvem "Vzpomínky na dětství a mládí". Na této výstavě se sešlo celkem 744 fotografií a 5 obrazů často mapující osudy ladenských rodáků od dětství až po současnost. K vidění byly snímky dětí, chlapců ve vojenském stejnokroji, krojovaných děvčat a šohajů a dalších místních osobností při každodenních činností. Zahájení výstavy se ujal místní mužský pěvecký sbor Lanštorfčané s písničkami Když sem byl malučký, Okolo Lanštorfa a Chovala mňa moja mamka. Poté jménem pořádajícího spolku všechny přivítala a oficiálně zahájila výstavu Jana Krůtilová. Akci se postupně zúčastnilo bez mála 300 návštěvníků nejen z Ladné, ale i z okolí.

IMG_0996
IMG_1000
IMG_1012
IMG_1026
IMG_1045
IMG_1051
IMG_1052
IMG_1055
IMG_1084
IMG_1091
IMG_1105
IMG_1137
IMG_1205
IMG_1194
IMG_1199
IMG_1222
IMG_1227
IMG_1230
IMG_1235
IMG_1239
IMG_1240

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti